Validebağ Fen Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Okulumuz içinde bulunduğu 354 dönümlük arazi üzerine, Osmanlı Padişahlarından II. Mahmut´un kızı ve Sultan Abdulaziz´in kız kardeşi Adile Sultan bir köşk yaptırmıştır. Ölümünden sonra Validebağ arazisi, 1925 yılında Hazineye devredilmiştir. 1926 yılında Maarif Vekili Mustafa Necati Bey'in isteği üzerine Atatürk tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Okulumuzun bugünkü binası 2002 yılında tamamlanmış ve 10.09.1974 tarih ve 324/2208 sayılı onay ile kurulmuş Validebağ Sağlık Meslek Lisesi'nin eğitim öğretim hizmetine sunulmuştur. 2018 yılına kadar Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde, aynı eğitim hizmetleri alanında, farklı isimlerle faaliyet yürütmüş olan Validebağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Milli Eğitim Bakanlığının 27/06/2018 tarih ve 12368202 sayılı Bakanlık onayı ile kademeli olarak Validebağ Fen Lisesine dönüştürülmesi kararıyla birlikte 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından günümüze kadar eğitim hizmetlerine, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı fen lisesi olarak devam etmektedir.

History

Our school is located on 354 decares of land, one of the Ottoman Sultans II. Adile Sultan, daughter of Mahmut and sister of Sultan Abdulaziz, had a mansion built. After his death, the Validebağ land was transferred to the Treasury in 1925. In 1926, upon the request of the Minister of Education, Mustafa Necati Bey, it was allocated to the Ministry of National Education by Atatürk. The present building of our school was completed in 2002 and was put into service of Validebağ Health Vocational High School, which was established with the approval dated 10.09.1974 and numbered 324/2208. Until 2018, Validebağ Vocational and Technical Anatolian High School, which operated under different names under the General Directorate of Vocational and Technical Education, was gradually transformed into Validebağ Science High School with the approval of the Ministry of National Education dated 27/06/2018 and numbered 12368202. Since the 2018-2019 academic year, it continues its education services as a science high school affiliated to the General Directorate of Secondary Education.

Top