Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, 1991-1992 eğitim öğretim yılında Fatih Vatan Anadolu Lisesi adıyla dört hazırlık sınıfı olarak hizmete başladı ve öğretim yılını Vatan Lisesi binasında tamamladı. 1991- 1992 eğitim öğretim yılında Vatan Lisesi ek bina inşaatı devam ediyordu. Vatan Anadolu Lisesi, 1992- 1993 eğitim öğretim yılında tamamlanan bu ek binada eğitim hayatına devam etti. Aynı yıl kurucu müdürümüz Hasan DOĞAN atandı ve bu görevini 1997-1998 eğitim öğretim yılının sonuna kadar sürdürdü. Okulumuz o yıllarda Fatih bölgesindeki tek, İstanbul’daki az sayıda Anadolu Lisesinden biri olarak eğitim veriyordu ve kısa zamanda önemli başarıları ile tanınmıştı. 1998-1999 eğitim öğretim yılında okulumuzun ikinci müdürü olan Melek KUYUCU görevi devraldı ve 2006 yılında emekli oluncaya kadar devam ettirdi. Vatan Anadolu Lisesi bu dönemde de İstanbul’un güzide anadolu liselerinden biri olarak akademik ve sosyal pek çok başarıya imza attı. Milli Eğitim Bakanlığınca Fatih’te yaşamış Türk milli eğitiminin meseleleriyle yakından ilgilenmiş bir yazar ve mütefekkir olan Sâmiha Ayverdi’nin doğumunun yüzüncü yılında isminin Fatih ilçesindeki okullardan birine verilmesi uygun görüldü. Okulumuza İl Milli Eğitim Komisyonunun 05.04.2005 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi adı verildi.Okulumuz, 2005 yılından itibaren Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi adı ile eğitim hayatına devam etti. Kurumumuza 2006-2007 eğitim öğretim yılında okul müdürü olarak Zeki Baki UZUN atandı ve 2017 yılında görev süresi tamalanıncaya kadar görevini devam ettirdi. Bu dönemde de okulumuz üniversite yerleştirmedeki istikrarlı başarılarının yanısıra kurum kültürü çalışmaları ile sosyal-kültürel faaliyetlerde İstanbul’daki liseler arasında öncü rolünü sürdürdü. Kurumumuz öğrencilere fiziki olarak daha iyi imkanlar sağlayabilmek adına 2017-2018 eğitim öğretim dönemi itibariyle Zeytinburnu’ndaki yeni binasında eğitim öğretime başladı. Aynı yıl Mehmet KURTAY okul müdürü olarak atandı. Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesi, “Yeni yuva ebedî ruh” anlayışıyla çıktığı bu yolda başarılarını artırarak devam ettirme azmindedir. Mezun verdiği 1997-1998 yılından bu güne kadar Türkiye’nin nitelikli üniversitelerine öğrenci göndermeye devam eden okulumuz; eğitim kadrosu ve sosyal etkinlikler konusunda gösterdiği özenle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerini, kendilerini birey olarak tanımalarını ve topluma karşı sorumlulukarının bilincine varmalarını temel ilke olarak kabul etmiş ve bu doğrultuda vizyonunu ‘’Akademik başarı, kültürel birikim’’ olarak belirlemiştir. Okulumuz bu vizyonu öğrencilere verebilmek adına çalışmalar yürütmektedir.

History

Our school was established as Fatih Vatan Anatolian High School in 1991. In 2005, it was named Sâmiha Ayverdi Anatolian High School. Since then, it maintains the name of thinker-writer Sâmiha Ayverdi who made a precious contribution to Turkish culture, civilization, and faith, and led young generations. Serving on Vatan Avenue in Fatih from 1997 to 2017, our institution has been serving at its new building in Zeytinburnu since 2017-2018 academic year. Our school graduated the first students in 1998, and having great achievements, sent all the graduates to universities. Our education staff, paying strict attention to extracurricular activities, follows the students discovering their skills, recognizing themselves as individuals, and becoming aware of their responsibilities towards society as a main education principle, and accordingly states its vision as ‘academic success, cultural awareness’. Our school has been working to make our students acquire this vision. Today, sending students to Turkey’s qualified universities, Sâmiha Ayverdi Anatolian High School continues offering rich academic experience with student exchange programmes, projects, and many other extracurricular activities. It is a privilege to be from Ayverdi! Sâmiha Ayverdi Anatolian High School is one of the best 20 Anatolian High Schools in İstanbul, and 50 Anatolian High Schools in Turkey.

Top