Özel Cağdaş Okulları

Responsive image

Tarihçe

Anasınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerinin kendine güvenen , yardımsever , işbirlikçi , sorumluluk sahibi, iletişim becerileri yüksek , araştıran , okuyan , sorgulayan , doğa ile barışık , geçmişine bağlı , milli ve manevi değerlerine saygılı , teknoloji ile dost ve her şeyden önce ahlaklı birer vatandaş olmalarını amaçlayan Çağdaş Okulları, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı’nın (ESBAV) bir kuruluşu olarak eski Anadolu Üniversitesi Rektörü ve halen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam eden Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen tarafından 02.10.1992 tarihinde kurulmuştur. Lise kademesi ise 2019 yılından itibaren Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı bünyesinde eğitim-öğretim alanındaki varlığını sürdürmektedir. Türk Milli Eğitimi Temel Kanunu çerçevesinde, örnek bir kurum oluşturmak üzere kurulan ve ilk binası Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi içinde yer alan Çağdaş Okulları 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan yeni kampüs binasına taşınmıştır. 2019 -2020 Eğitim yılında aynı kampüste lise binasıyla hizmete başlamış ve aynı kampüste eğitim öğretim hayatına devam etmektedir.

History

Çağdaş Schools, aiming students from kindergarten to high school to be confident, helpful, collaborative, responsible, with high communication skills, researching, reading, questioning, harmonious with the nature, connected with their past, respectful to national and moral values, compatible with technology, but first and foremost, morally upright citizens, founded as an establishment of Education, Health and Scientific Studies Foundation in 02.10.1992 by Prof Dr Yılmaz Büyükerşen who was the former president of Anadolu University and is still the mayor of Eskişehir Province. High school level has been carrying on its academic existence as a part of Education, Health and Scientific Studies Foundation since 2019. Established within the framework of the Turkish National Education Basic Law to create an exemplary institution, Contemporary Schools moved to its new campus building in Ertuğrulgazi neighborhood during the 2015-2016 academic year, which is located within the Faculty of Education of Anadolu University. In the 2019-2020 academic year, the high school building on the same campus started its services and continues its educational activities on the same campus.

Top