Nuri Akın Anadolu Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Okulumuz 1914 yılında Nişantaşı Erkek Sultanisi adıyla öğretime başlamıştır. 1919 yılında Nişantaşın'daki Fehmi Paşa konağına taşınmıştır. 1923 yılında Nişantaşı Lisesi adını almıştır. 1924-1925 öğretim yılında Valide Sultan Sarayına nakledilen okul 1939 yılına kadar burada ortaokul olarak hizmet vermiştir. Bu konağın zamanın ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle 1936 yılında aynı binanın bahçesine, bugün eski bina olarak tanımlanan kısmının temeli atılmış ve burası 1939-1940 Eğitim Öğretim yılında öğretime açılmıştır. 1947-1948 öğretim yılında "Nişantaşı Erkek Ortaokul" adını alan okulumuz yoğun istek üzerine 1956-1957 öğretim yılında kız lisesine dönüştürülmüş ve "Nişantaşı Kız Lisesi" adını almıştır. Bu dönemin ilk müdürü Ali Kutun Bey'dir. Yeni binanın temeli 30 Ekim 1968 yılında atılmıştır. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmalar sonunda 1972-1973 döneminde eğitim-öğretime açılmıştır. Okulumuza 1992-1993 öğretim yılında orta birinci sınıf için öğrenci alınmıştır. Kademeli olarak ortaokulu kaldıran okulumuzda 1994-1995 yılından itibaren yalnız lise öğretimi yapılmıştır. Okulumuzda 1997-1998 öğretim yılı öncesinde Rüştü Akın Vakfı tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle eski bina olarak tanımlanan kısmı öğretime kapatılmış, yeni binada eğitim-öğretim'e devam edilmiştir. Rüştü Akın Vakfı okulun yeni bina olarak adlandırılan bölümü ve bahçe düzenlemesini bitirdikten sonra okulumuz 1999-2000 eğitim-öğretim yılı itibari ele "Nişantaşı Nuri Akın Lisesi" adını alarak çağdaş görünümü, modern eğitim imkanları ile seçkin okullar arasındaki yerini almıştır. Okulumuz 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında Anadolu lisesi olarak "Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi adını almıştır. Okulumuz halen "Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi" adında eğitim ve öğretime devam etmektedir.

History

Our school started education in 1914 under the name Nişantaşı Erkek Sultanisi. In 1919, it moved to the Fehmi Pasha mansion in Nişantaşı. In 1923, it was renamed Nişantaşı High School. The school, which was transferred to the Valide Sultan Palace in the 1924-1925 academic year, served as a secondary school there until 1939. Due to the fact that this mansion could not meet the needs of the time, the foundation was laid in the garden of the same building in 1936, the part that is defined as the old building today, and this place was opened for education in the 1939-1940 academic year. Our school, which was named "Nişantaşı Boys Secondary School" in the 1947-1948 academic year, was transformed into a girls' high school in the 1956-1957 academic year upon popular demand and was named "Nişantaşı Girls High School". The first director of this period was Ali Kutun Bey. The foundation of the new building was laid on October 30, 1968. After about 4 years of work, it was opened to education in the 1972-1973 period. In the 1992-1993 academic year, students were admitted to our school for the middle first grade. In our school, which gradually abolished the secondary school, only high school education has been provided since 1994- 1995. Due to the restoration works initiated by the Rüştü Akın Foundation before the 1997-1998 academic year in our school, the part defined as the old building was closed to education, and education continued in the new building. After the Rüştü Akın Foundation finished the school's new building and garden arrangement, our school was named "Nişantaşı Nuri Akın High School" as of the 1999-2000 academic year, and took its place among elite schools with its contemporary appearance, modern education opportunities. Our school was named "Nişantaşı Nuri Akın Anatolian High School" as an Anatolian high school in the 2005-2006 academic year. Our school still continues education and training under the name of "Nişantaşı Nuri Akın Anatolian High School".

Top