Nişantaşı Anadolu Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Nişantaşı Anadolu Lisesinin temelleri 1849 yılında, Beyoğlu Bursa Sokağında Lord Stantford Redcliffe' in eşi Lady Stratford REDCLİFFE'in bir kız okulu açmasıyla atılmıştır.İstiklal Caddesi üzerinde İngilizce eğitim veren Kız Lisesi'ne her milletten kız öğrenciler alınmakta ancak dili İngilizce idi. Bu durum Sultan Abdülmecid tarafından takdir görmüş ve böyle bir okulun açılması üzerine , Beyoğlu'nda bulunan bina Sultan Abdülmecid tarafından Lady Redcliffe'e hediye edilmiştir.Kırım Savaşı nedeniyle bir süre kapalı kalan okul 1881 de tekrar eğitime başlamıştır.Öğrenci sayısının 200'e ulaştığı okul bir süre sonra ,İstanbul'daki yabancıların ve özellikle İngiliz topluluğu mensuplarının çocuklarına sağlıklı bir eğitim vermek amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 1905 yılında İngiltere'den bir müdür ve müdür yardımcısı getirilerek, Beyoğlu'nda bir Boys School kurulmuştur. Fransızca ve Türkçe öğretmenleri de İstanbul'dan temin edilerek, eğitim ve öğretime başlayan okul, İngiltere Kraliyet Devleti Başkonsolosu Sayın Waugh tarafından Galata civarında Kuledibi semtinde kurulmuştur. Burada kurulan okul Englısh Hıgh School Boys adıyla eğitim vermeye başlamıştır. Okulda ilk yıl on dokuzu İngiliz on ikisi'de diğer milletlerden olmak üzere otuz bir öğrenci vardı. İngiliz öğretmenlerinin yanında Türk öğretmenler tarafından da ders verilen okula Sultan II ABDÜLHAMİT tarafından İngiliz Büyükelçiliği'ne Firuzağa'da bir arsa hediye edilmiştir. O günün koşullarında bu arazinin okul için uygun olmadığı anlaşılınca buradaki arazinin satılmasına karar verilerek 12 Nisan 1911'de, Sultan 5. Mehmet Reşat tarafından Teşvikiye'de üzerinde beş katlı ahşap bina bulunan şimdiki yeri yalnız okul olarak kullanmak şartıyla tahsis etmiştir. 1912 yılında yeni yerinde eğitime başlayan okul 1920 yılında çıkan yangınla harap olmuş, yapılan tadilat esnasında mali açıdan büyük zorlukla karşılaşılmıştır. Okul, 1930 yılına kadar Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın WHITTHALL tarafından yönetilmiştir.3 Mart 1924' teki Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti denetimine geçen okul, 21 Kasım 1946 tarihinde yapılan Tüzük değişikliği ile okulların yönetimi İstanbul'da yaşayan İngiliz Vatandaşlarının oluşturduğu İngiliz Cemiyeti A.Ş'ye verilmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra okulun yatılı ve gündüzlü olarak eğitim ve öğretime devam etmesi okuldaki öğrenci sayısının artmasına neden olmuş bu durum da ek bina ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.1951 yılında okul, "Lise" statüsünü kazanmıştır. Ek bina inşaatı için 1955 yılında izin alınmış böylece Lozan Anlaşmasından sonra kendini genişleten ilkokul English Boys High School olmuştur. Ancak maddi güçlükler nedeniyle 1966-1969 yılları arasında bu statüsünden vazgeçmek zorunda kalmıştır.24 Ekim 1971'de İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, eşi Westminster dükü Philip ve kızı Prenses Anne okulu ziyaret etmişlerdir. İngiliz okullarının bir geleneği olan "gentlemen" yetiştirme anlayışının bir uzantısı olan okul , İngiltere Başkonsolosluğu tarafından 1973'ten itibaren yapılan tüm maddi destek çağrılarına rağmen, süren maddi imkansızlıklar nedeniyle ,1 Ekim 1979 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Necdet UĞUR ile İngiltere Büyükelçisi Derek DODSON arasında imzalanan bir protokolle Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş ve NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ adını almıştır. Kurulduğu günden bugüne Türkiye başbakanlarından Sayın Suat Hayri Ürgüplü olmak üzere çok sayıda milletvekili, büyükelçi, siyasetçi, akademisyen, sanatçı, girişimciler yetiştirmiştir. Okulumuz eğitimde göstermiş olduğu başarılarından dolayı ülkemizin seçkin Anadolu Liseleri arasında yer almaktadır.

History

The foundations of Nişantaşı Anatolian High School were laid in 1849, when Lord Stantford Redcliffe's wife Lady Stratford Redcliffe opened a girls' school in Beyoğlu Bursa Street. Girls from all nationalities were admitted to the English-language Girls' High School on Istiklal Street. And the language of education in this school was English. This situation was appreciated by Sultan Abdülmecid and upon the opening of such a school, the building in Beyoğlu was gifted to Lady Redcliffe by Sultan Abdülmecid. The school, which was closed for a while due to the Crimean War, started education again in 1881. The school, where the number of students reached two hundred, started to work after a while in order to provide high quality education to the children of foreigners and especially members of the British community in Istanbul. In 1905, a principal and vice principal were brought from England, and a Boys School was established in Beyoğlu. French and Turkish teachers were also procured from Istanbul, and the school, which started education and training, was established by the British Royal State Consul General, Mr. Waugh, in Kuledibi Neighborhood, near Galata. The school established here started to provide education under the name of English High School for Boys. In the first year there were thirty-one students, nineteen English and twelve other nationalities. A plot of land in Firuzağa was donated to the British Embassy by Sultan Abdülhamit II, to the school, which was taught by Turkish teachers as well as English teachers. When it was understood that this land was not suitable for the school under the conditions of that time, it was decided to sell the land here, and on 12 April 1911, Sultan Mehmet Reşat V. allocated the current place in Teşvikiye with a five-storey wooden building on the condition that it be used only as a school. The school, which started education in its new place in 1912, was destroyed by the fire in 1920, and it faced great financial difficulties during the renovation. The School was managed by Mr. Whıttfall, Chairman of the Board of Trustees until 1930. The school, which passed under the control of the Republic of Turkey with the Law of Unification of Education on March 3, 1924, was given to the British Society Corporation, which was formed by British citizens living in Istanbul, with the bylaw amendment made on November 21, 1946. After the Second World War, the school's continuing education and training as boarding and daytime led to an increase in the number of students in the school, and this situation revealed the need for additional buildings. In 1951 the school had been granted Lycee Status. In 1955, permission was obtained for the construction of the additional building, so the first school that expanded itself after the Lausanne Agreement became English High School for Boys. However, he had to give up this status between 1966-1969 due to financial difficulties. On October 24, 1971, Queen Elizabeth II, her husband Philip, Duke of Westminster, and her daughter Princess Anne visited the school. The school, which is an extension of the understanding of raising "gentlemen", which is a tradition of British schools, despite all the financial support calls made by the British Consulate General since 1973, due to the ongoing financial impossibilities, on october 1, 1979, it was transferred to the Ministry of National Education with a protocol signed between the Minister of National Education Necdet Uğur and the British Ambassador Derek Dodson, and it was named Nişantaşı Anatolian High School. The school building underwent restoration in the summer of 2014. The restoration was completed in the summer of 2016 to be ready for the 2016-2017 academic year.Nişantaşı Anatolian High School is a Project School which admits students according to the central examination system implemented by the Ministry of National Education. Beginning from the 2022-2023 academic year, English preparatory class and AP class application will be launched in Nişantaşı Anatolian High School. It is one of our successful schools that continues its education and training activities as a Project school with its history and experience of more than 100 years.

Top