Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Responsive image

Tarihçe

27 Ocak 2012 tarihinde temellerini attığımız İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.Okulumuz 2014- 2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulamakta olan "Proje Okulu" olup, Hazırlık Okulu +4 yıllık eğitim almıştır. Hazırlık eğitiminde yoğun İngilizce ve Arapça eğitimi verilmektedir.Etüt salonları, kodlama atölyesi, bilişim teknolojileri sınıfı, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ve kütüphanenin yanı sıra 32 derslik ve 190 kişilik yatakhane bulunan okulumuzda; 600 kişilik uygulama camii, 300 kişilik konferans salonu ve açık hava spor sahasından oluşan kompleksi ile halka açık sosyal ve kültürel faaliyetleri ile eğitim devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana yabancı dil, akademik/bilimsel, kültür, sanat ve spor alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren okulumuz, ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri haline gelmiştir. Başarısının yanı sıra belgesel çalışmaları, proje çalışmaları, matematik olimpiyatları, okuma grupları ve çeşitli etkinliklerle öğrencilerini çok yönlü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile iş birliği protokolleri bulunan okulumuzun ayrıca çeşitli üniversitelerin çeşitli fakültelerinde görev yapan öğretim görevlileri ile diğer kurum/kuruluşlarda görev yapan kültür ve sanat camiasından kişilerden oluşan bir "Akademik Danışma Kurulu" bulunmaktadır. Böylece okulumuzun dünya ölçeğinde rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.Sadece Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınavla öğrenci alan okulumuz, başarısını her yıl artırarak yoluna devam etmekte ve yeni öğrencilerini heyecanla beklemektedir. "Bir okulun gerçek başarısı, öğrencileri nereden alıp nereye taşıdığıyla ölçülür" ilkesiyle hareket eden okulumuz, bireysel takip sistemi ile öğrencilerini üniversite sınavlarında hedeflediği fakültelere yerleştirmeyi hedeflemektedir. Buna göre bir üniversite hazırlık sistemi uygular ve işletir.

History

İzmit Mehmet Akif Ersoy Girls Anatolian Imam Hatip High School, which we laid the foundations of on January 27, 2012, started its educational activities in the 2013-2014 academic year. The school received +4 years of education. Intensive English and Arabic education is given in the preparatory education. In our school, which has 32 classrooms and a dormitory for 190 people, in addition to the study halls, coding workshop, information technologies classroom, physics, chemistry and biology laboratories and library; With its complex consisting of a practice mosque for 600 people, a conference hall for 300 people and an open-air sports field, education continues with social and cultural activities open to the public. Our school, which has made a name for itself with its local, national and international achievements in foreign language, academic/scientific, culture, art and sports since the day it was founded, has become one of the leading educational institutions of our country. In addition to its success, it aims to educate its students in a versatile way with documentary studies, project studies, mathematics olympics, reading groups and various activities. Our school, which has cooperation protocols with the leading universities of our country, also has an "Academic Advisory Board" consisting of lecturers working in various faculties of various universities and people from the culture and art community working in other institutions / organizations. Thus, it is aimed to carry out studies to increase the competitive power of our school on a world scale. Our school, which only accepts students through the central exam held by the Ministry of National Education,continues on its way by increasing its success every year and eagerly awaits its new students. Acting with the principle of "The real success of a school is measured by where it takes students and where they carry them", our school aims to place its students in the faculties it targets in the university exams with its individual tracking system. Accordingly, it implements and operates a university preparation system.

Top