Kolej İntegral

Responsive image

Tarihçe

Okulun kurucuları, daha önce çeşitli eğitim kurumlarında uzun yıllar görev yapmış ve kendilerini eğitime adamış beş öğretmendir. İntegral Özel Fen Lisesi, kuruluşundan bu yana okulun ilkesi olan ve haftanın altı günü eğitim veren Abdullah Aydoğmuş önderliğinde kısa sürede il genelinde tercih edilen bir okul haline gelmiş ve üniversite sınavlarında büyük başarı elde etmiştir. Öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlayan etkinliklerin yanı sıra yabancı dil eğitimine de önem veren okulumuzda haftalık ders saatlerinin yüzde yirmi beşi İngilizce ve Almancadan oluşmaktadır. Yabancı dil dersleri seviyelerine göre öğrenci grupları şeklinde okutulmakta ve Al seviyesinde okula başlayan bir öğrencinin B2 seviyesinde okuldan mezun olması hedeflenmekte ve çalışmalar bu doğrultuda yürütülmektedir. Öğrencilerin dünya vatandaşı olmaları amacıyla yurt dışı programlarında ulusal ve uluslararası MUN (Model Birleşmiş Milletler) konferanslarına yönlendirilmekte ve eğitim sistemi ile katılımları sağlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin hem kişisel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Okulumuz ayrıca her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve tamamen öğrencilerimizin kendi kuruluşları tarafından yürütülen İntegral Milli Eğitim Forumu'na ve her yıl 200'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin çeşitli yerlerinden bu forumlara katılım sağlanmaktadır. Lisansüstü öğrencilerimizin çoğu eğitimlerine Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde devam etmektedir.

History

The founders of the school are five teachers who have worked in various educational institutions for many years and devoted themselves to education. Integral Private Science High School, under the leadership of Abdullah Aydoğmuş, who has been the school's principle since its establishment and provides education six days a week, has become a preferred school throughout the province in a short time and has achieved great success in university exams. In our school, which attaches importance to foreign language education as well as activities that contribute to the social development of students, twenty-five percent of the weekly lesson hours consist of English and German. Foreign language courses are taught in groups of students according to their level, and it is aimed that a student who starts school at the A level will graduate from the school at the B2 level and studies are carried out in this direction. In order for students to become global citizens, they are directed to national and international MUN (Model United Nations) conferences in their abroad programs and their participation is ensured through the education system. In this way, it contributes to the personal and social development of students. Our school also hosts the Integral National Education Forum, which is held regularly every year and is run entirely by our students' own organizations, and over 200 students each year. Participation in these forums is provided from various parts of our country. Most of our graduate students continue their education in Turkey's elite universities.

Top