Kabataş Erkek Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Kabataş Erkek Lisesi, 1908 yılı şubat ayında Kabataş semtinde Esma Sultan Konakları'nda daha önce kapatılmış olan Aşiret Mektebi'nin yerine açıldı.
18 Mayıs 1908'de yedi sınıf, 276 öğrenci ile öğretime başlayan okulun kurucusu ve ilk müdürü Aynizâde Hasan Tahsin Bey'dir. Okul, 17 Kasım
1913'te ilkokul kısmının da açılmasıyla on iki sınıflı "Kabataş Sultanisi" haline getirildi. 1919'dan itibaren yatılı ve gündüzlü olarak eğitim ve öğretimini sürdüren "Kabataş Sultanisi" 1923-1924 ders yılından itibaren sultanilerin kaldırılması üzerine "Kabataş Erkek Lisesi" adını aldı.
1928-1929 ders yılı başında Kabataş'taki eski binaların yetersizliği nedeniyle Beşiktaş Ortaköy'de, 1867-1875 yılları arasında Feriye Sarayları olarak inşa edilen bugünkü binalarına taşındı. Okul işleyişi ile ilgili ilk değişme, 1931 - 1932 ders yılında Feriye Saraylarının kapalı maneji olarak düşünülen yerin okulun kapalı salonuna dönüştürülmesiyle başladı.
1934 yılında okul bahçesinde yer alan ve Ağalar Dairesi adıyla bilinen cadde üzerindeki eski bina, onarılarak konferans salonu ve laboratuvarların yer aldığı, kültür binası olarak kullanıma açıldı.
Öğrenci sayısının artması sonunda 1941-1942 ders yılında okulun orta kısmı kapatılarak aynı binada yalnız lise olarak öğretime devam edildi. 1949'da Feriye Saraylarının üçüncüsü olan ve o tarihe kadar Beşiktaş Ortaokulu olarak kullanılan bölüm de "Pansiyon Binası" olarak liseye devredildi. Günümüzde yabancı dil öğrenmenin gerekliliği ve genel liselerimizdeki dil öğretiminin yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Kabataş Erkek Lisesi'ne Anadolu liselerinden farklı bir statü (Süper Lise) kazandırılması düşünüldü. Türkçe eğitim yapılarak lise önüne bir yıl hazırlık sınıfı açılması, Lise 9, 10, 11, sınıflarda takviyeli olarak İngilizce okutulması esasına dayanan yönetmelik hazırlandı.
Böylece 1992-1993 Eğitim Öğretim yılında okulumuza kazandırılan yeni statü çerçevesi içinde karma eğitime geçildi. Okulun yeni statüye kavuşması öğrenci ve veliler arasında ilgiyi arttırdı. Bu nedenle İl dışından Okulumuzu kazanan kız öğrencilerin yatılı olma isteğini karşılamak amacıyla 1994 – 1995 öğretim yılından itibaren yatılı kız öğrenci alınmaya başlandı. 1995-1996 öğretim yılı sonunda Kabataş Erkek Lisesi Karma eğitimin ilk mezunlarını verdi. 1998-1999 öğretim yılından itibaren Anadolu Lisesi statüsüne alındı. 2006-2007 öğretim yılında Anadolu Liseleri arasında "Hazırlık artı 4 Yıl" öğrenim uygulayan Lise statüsü kazandı. Halen Hazırlık + 4 yıl Eğitim Süresi uygulanan Kabataş Erkek Lisesinde Hazırlık sınıflarında 4 sınıf İngilizce 2 sınıf Almanca temel dil olmak üzere eğitim verilmektedir.

History

Kabataş High School for Boys was opened in February 1908 in Esma Sultan Mansions in Kabataş district, replacing the previously closed Tribal School. The founder and first director of the school, which started education on May 18, 1908 with seven classes and 276 students, was Aynizade Hasan Tahsin Bey. School, 17 November With the opening of the primary school in 1913, it was transformed into the "Kabataş Sultanisi" with twelve classrooms. "Kabataş Sultanisi", which has been continuing its education and training as boarding and daytime since 1919, took the name "Kabataş Boys' High School" after the abolition of the sultanis from the 1923-1924 academic year. At the beginning of the 1928-1929 academic year, due to the inadequacy of the old buildings in Kabataş, it moved to its current buildings, which were built as Feriye Palaces between 1867-1875 in Beşiktaş Ortaköy. The first change regarding the functioning of the school started with the conversion of the place thought to be the closed manege of Feriye Palaces into the closed hall of the school in the 1931 - 1932 academic year. In 1934, the old building on the street, which is located in the school garden and known as the Agalar Office, was repaired and opened to use as a cultural building, where the conference hall and laboratories are located. As a result of the increase in the number of students, the middle part of the school was closed in the 1941-1942 academic year and education was continued only as a high school in the same building. In 1949, the third of the Feriye Palaces and used as Beşiktaş Secondary School until then, was transferred to the high school as the "Pension Building". In order to eliminate the necessity of learning a foreign language today and the inadequacy of language teaching in our general high schools, it was thought to give Kabataş High School a different status (Super High School) than Anatolian high schools. A regulation based on the principle of opening a preparatory class for one year in front of high school by providing Turkish education, and teaching English in high school grades 9, 10, 11, was prepared. Thus, within the framework of the new status brought to our school in the 1992-1993 academic year, coeducation was started. The new status of the school has increased the interest among students and parents. For this reason, female boarding students started to be admitted from the 1994-1995 academic year in order to meet the desire of female students who won our school from outside the province to be a boarder. At the end of the 1995-1996 academic year, Kabataş High School for Boys gave its first graduates of co-education. As of the 1998-1999 academic year, it was given the status of Anatolian High School. In the 2006-2007 academic year, it gained the status of "Preparatory plus 4 Years" education among Anatolian High Schools. At Kabataş High School for Boys, where Preparatory + 4 years education period is still applied, education is given in the preparatory classes, with 4 classes of English and 2 classes of German as the basic language.

Top