Jale Tezer Eğitim Kurumları

Responsive image

Tarihçe

Jale Tezer Eğitim Kurumları; eğitim alanında marka olmayı başarmış, idealist bir eğitimci ve kitap yazarının sadece eğitime adadığı yarım asrı aşan emeğinin ürünüdür. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Jale Tezer ile yüksek fizik mühendisi, aynı zamanda matematik öğretmeni olan Yılmaz Tezer'in, on binlerce öğrenciyi başarıya ulaştıran Kızılay’daki dershaneleriyle başlatmış oldukları eğitim yolculuğu; 1998 yılında Gaziosmanpaşa’da açtıkları Jale Tezer Okulları ile artan başarılarla devam etmektedir. Jale Tezer Okulları, kalabalık okulların aksine her öğrenciyle tek tek ilgilenmek idealiyle ve butik okul ilkeleriyle planlanarak Ankara'nın merkezinde konumlandırılmıştır. Jale Tezer Fen ve Anadolu Lisesi’nin 2005 yılında açılmasıyla daha da güçlenen kurum, uluslararası boyutlara taşıdığı üstün eğitim kalitesi, sosyal ve sportif aktiviteleri, akademik alandaki yüksek başarı oranları, kusursuz rehberlik hizmeti ve öğrenci başarısını destekleyen danışman öğretmen sistemi ile örnek bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Başarısını istikrarla devam ettiren okullarımız, 2016 yılında Oran’da Fen/ Anadolu Lisesi, ve 2019 yılında Çayyolu’nda açılan Bilim Fen Ortaokulu ve Bilim Fen/Anadolu Lisesi ile büyüyerek daha da güçlenmiştir. Yıllardır dershanelerimizde ve temel liselerimizde eğitim veren deneyimli öğretmen kadrosu, Oran ve Çayyolu yerleşkelerimizde, öğrencilerimizi yeni başarılarla buluşturmak için çalışmalarına devam etmektedir. Jale Tezer Eğitim Kurumları, 'eğitimin her alanına katkı' felsefesiyle anaokulundan ilkokula, ortaokula ve liseye kadar eğitim-öğretim aktivitelerinin her kademesinde faaliyet göstermektedir. Sürekli eğitime yatırım yaparak büyüyoruz, ilerliyoruz ve uluslararası bir dünya okulu olarak kendimizi sürekli yeniliyoruz. Öğrencilerimizi, bilim ve akıl yolunda mutlu yarınlara ulaştırabilmek için bilgiyi özümseyen, araştıran, sorgulayan, problem çözme yetisine sahip, toplumsal sorumluluk duyan, çağdaş ve çağın gereği teknolojiyi kullanabilen ve Atatürkçü bireyler yetiştirmek ilkelerimizin temelini oluşturur. İlkelerimizin ışığında; Gaziosmanpaşa, Oran ve Çayyolu yerleşkelerimizde, sevgiyle çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz.

History

Jale Tezer Educational Institutions is the brand of more than half a century of labour devoted exclusively to education by an idealist educator and book author who has succeeded in becoming a brand in the field of education. The educational journey of Jale Tezer, a teacher of Turkish Language and Litera ture, and Yılmaz Tezer, a graduate physics engineer and mathematics teacher, started with their classrooms in Kızılay, where tens of thousands of students succeeded, continues with increasing success with Jale Tezer Schools, which they opened in Gaziosmanp aşa in 1998. Jale Tezer Schools is located in the centre of Ankara with the ideal of dealing with each student individually and boutique school principles, unlike crowded schools. With the opening of Jale Tezer Science and Anatolian High School in 2005, the institution has become an exemplary educational institution with its superior education quality, social and sportive activities, high success rates in the academic field, excellent guidance service and counsellor teacher system that supports student success. Our schools, which have sustained their success with stability, have grown stronger with the Science/Anatolian High School in Oran in 2016, and Bilim Science Secondary School and Bilim Science/Anatolian High School opened in Çayyolu in 2019. The experienced teaching staff, who have been t eaching in our Private Courses and basic high schools for years, continue to work to bring our students new achievements in our Oran and Çayyolu campuses. Jale Tezer Educational Institutions operates at all levels of educational activities from kindergarten to primary school, middle school and high school with the philosophy of 'contribution to every field of education'. We grow and progress by continuously investing in education and constantly renew ourselves as an international world school. In order to lead our students to a happy future on the path of science and reason, it is the basis of our principles to raise Kemalist individuals who assimilate knowle dge, research, question, have problem solving skills, feel social responsibility, use modern and contemporary technology. In the light of our principles, we continue and will continue to work with love in our Gaziosmanpaşa, Oran and Çayyolu campuses.

Top