Haydarpaşa Lisesi Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Haydarpaşa Lisesi büyük önder Mustafa Kemal ATATÜRK´ün emriyle 26 Eylül 1934´te kurulmuş ve Haydarpaşa'daki tarihi binada eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuz adını, tarihi binanın yapımı sürerken ortaya çıkan Osmanlı-Yunan Savaşı´nda (1897) büyük yararlılıklar gösteren Haydar Paşa´dan almıştır. Eğitim öğretime açıldığında içinde; İstanbul Muallim Mektebi ile uygulama bölümü de bulunduran okulun tarihi binası 1936-1937 öğretim yılında bu okulların Çamlıca`ya taşınmasıyla bağımsız lise durumuna getirilmiştir. Açıldığında 1048 öğrencisi olan okul, kısa zamanda gelişerek çevrenin ´yatılı ve gündüzlü´ ortaöğretim ihtiyacını karşılayacak duruma getirilmiştir. O zamanlar okul, çok sayıda dersliğinin yanında 35 kurnalı hamamı, mescidi, reviri, yemekhanesi, 5 mutfağı, terzihanesi, demirhanesi, marangozhanesi ve lojmanlarıyla küçük bir kasaba görünümündedir. Haydarpaşa Lisesi, o yıllarda bu farklı birimleri bünyesinde bulundurduğu gibi, farklı bölgelerden gelen öğrencilere de kucak açmıştır. Lisenin bu özelliği, kayıt sırasında öğrencilere verilen okul numaralarından açıkça anlaşılmaktaydı. Tek numaralar, yatılı öğrencileri; sonu 3 rakamıyla biten numaralar, Leyli Meccani (parasız yatılı) olanları; çift numaralar ise, gündüzlü öğrencileri göstermekteydi. 1948-1949 öğretim yılına gelinceye kadar, Haydarpaşa Lisesi bir erkek lisesi durumunda olmuştur. Bu öğretim yılından itibaren, okulumuza kız öğrenciler de alınmıştır. Ancak bu uygulamaya 1958-1959 yılında son verilmiştir. 1980-1981 öğretim yılında, yeniden karma eğitime başlanmıştır. 1979-1980 öğretim yılında Haydarpaşa Lisesinin yatılı bölümü kapatılarak, bu bölümlere Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi taşınmıştır. Okulun kullanım alanının daralması sonucunda eğitim zorlaşmış, kayıtların kısmen dondurulması gündeme gelmiştir. Haydarpaşa Lisesi 1984 yılının Temmuz ayında tarihi binadan çıkarak 1989 yılına kadar Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi´nin yeni yapılan ek binasında hizmet vermiştir. Okulumuzun kuruluşundan 1984 yılına kadar 50 yıl boyunca hizmet verdiği binanın yapılışı ve bugünkü durumu: Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ilk tıp okuludur. Yapımına 1894'te başlanmış ve 1903 yılında tamamlanmıştır. Binanın açılışı ise Sultan II. Abdülhamid'in doğum günü olan 6 Kasım 1903 Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane adıyla eğitime başlanan binanın mimari tasarımı, dönemin önde gelen mimarlarından Alexandre Vallaury ve Raimondo D´Aronco´ya aittir. Bina Haydarpaşa Askeri Hastanesi ve Selimiye kışlası mimari tarzıyla uyum içinde, 80 bin metrekarelik arsa üzerinde inşa edilmiştir. Dört kenarı koridorlarla çevrili dikdörtgen bir iç avlusu ile 54 bin metrekarelik inşaat alanına sahiptir. Bina 1984 - 2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi´ne tahsis edilmiştir. 2016´dan itibaren ise yeni kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi´nin kullanımına tahsis edilmiştir. Şubat 1989´da Altunizade´de Validebağ korusunun yanında yeşillikler içindeki yeni yapılan binaya taşınmış ve yeni bir dönem başlamıştır. Ana bina 2086 metrekare alan üzerine zemin + üç kat olarak inşa edilmiştir. Üç bloktan oluşan yapıda dersliklerin yanı sıra laboratuvarlar, yönetim birimleri, kütüphane, müze, revir bulunmaktadır. Zaman içerisinde spor salonu, kültür merkezi ve pansiyon binaları yapılarak yerleşkemiz bugünkü halini almıştır. Haydarpaşa Lisesi 1998-99 öğretim yılında Anadolu Lisesi statüsüne dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanlığının 20 Haziran 2016 tarih ve 6786241 sayılı onayıyla Proje Okulu olmuştur. 7 Haziran 2017´de verilen onayla 1 Yıl İngilizce Hazırlık + 4 Yıl eğitim veren Anadolu Lisesi olmuştur. Haydarpaşa Lisesi, ülkemize sanatçı, politikacı, bilim adamı, başarılı işadamları ve sporcu yetiştirmiş ülkemizin sayılı eğitim kurumları arasında yer almıştır.

History

Haydarpaça High School was founded by the great leader Mustafa Kemal ATATÜRK's order on 26th September 1934 and started education in the historic building in Haydarpasa. Our school was named after Haydar Pasa who had great success during the Ottoman-Greek War in 1897 that took place during the construction of the historic building. When it first started, the school included Istanbul Teacher's School and a practical department became an independent institute after moving to amlica in the 1936-1937 educational term. Having 1048 students at first, the school developed swiftly and fulfilled the need for boarding and daytime schools in the region. At those times the school looked like a small town with many classrooms, a Turkish bath with 35 basins, a mosque, an infirmary, a restaurant, 5 kitchens, a tailor's shop, a smithy, a carpenter's atelier, and flats for workers and teachers. As Haydarpasa High School, included different branches in its structure, it also embraced students from different parts of the country. It was easily understood from the school numbers given to students at the registration office: Odd numbers for boarding students, numbers ending with 3 boardings free of charge, (Leyli Meccani); even numbers for day students. The start of co-education and moving to Çamlica: Until the 1948-1949 educational term, Haydarpaça High School was a boys' school. After that year girls were also accepted to school until 1958-1959 but later in the 1980-1981 educational term, co-education was applied again. In the 1979-1980 education term the boarding department of our school was closed and Marmara University Medical School was moved to these premises. It became hard for our school to work in this limited area and premises and finally, in 1984 July, Haydarpasa High School was moved to Haydarpasa Vocational High School's additional service building, where it continued education until 1989. The Historical Building: The building that our school served for 50 years from its foundation to 1984 when it moved was the first medical school established by Sultan Abdulhamid Han II. The construction started in 1894 and was completed in 1903. The grand opening was made on the birth date - November 6th, 1903 - of Sultan Abdulhamid II. The architectural design of the building which started education as "Mekteb-i Tibbiyye-i Sahane", belongs to the foremost architectures of the term, Alexandre Vallaury, and Raimondo D'Aronco. It was built on 80 thousand square meters of land in harmony with Haydarpasa Military Hospital and Selimiye Military Post architectural style. With a rectangular inner garden surrounded by aisles on four sides, it has a construction area of 54 thousand square meters. Between 1984 and 2016 the building was assigned to Marmara University. After 2016 it is assigned to Medical Sciences University. Altunizade Campus: In February 1989 the school moved to a newly built place in Altunizade, next to Validebag Grove and a new era started. The main building is built on four floors of 2086 square meters. In three blocks, besides classrooms, there are labs, management units, a library, a museum, and an infirmary. In time a sports hall, culture center, and dormitory buildings were built and our school took its modern form Haydarpasa High School took Anatolian High School status in the 1998-99 education term. It became a Project School with the legitimation of the Ministry of National Education on 20th June 2016. On the 7th of June, 2017 legitimation it became an Anatolian High School with 1 Year of Prep class for English + 4 Years of High School education. As of 2022, the German Prep Class option has been added. Haydarpasa High School is among the foremost educational institutes which educated artists, politicians, scientists, successful business people, and sports people.

Top