Emine Örnek Eğitim Kurumları

Responsive image

Tarihçe

2005 yılında kurulan okulumuz, Bursa'nın Bademli ilçesinde 60 dönümlük bir kampüste yer almaktadır. Kampüste 3 spor salonu, olimpik yüzme havuzu, iki açık hava basketbol sahası ve futbol sahasının yanı sıra bir tenis kortu bulunmaktadır. Kolejimiz akademik öğretimin yanı sıra eğitime de her zaman önem vermiş, eğitsel ve sosyal faaliyetler ile öğrencilerin bireysel becerilerinin ortaya çıkarılmasında öncü olmuştur. Anaokulundan başlayarak yabancı dil öğretimi, bale, halk oyunları, müzik, drama, satranç, güzel sanatlar atölyeleri münazara ve spor etkinliklerinin yanı sıra öğrencilerimize fen bilimleri ve bilişim teknolojileri etkinliklerine katılma olanağı da sunmaktayız. Öğrencilerimiz havuzda ve diğer spor alanlarında fiziksel aktivitelerini sürdürürken ,sporun sağlıklı yaşamın en önemli öğesi olduğunu bizzat yaşamaktadırlar. Okulumuz,nitelikli 200 öğretmeni ve 1400 öğrencisi ile kaliteli bir eğitim sağlamakta ve sürekli değişen eğitim sürecinde hem ulusal hem uluslararası düzeyde öncü olmayı hedeflemektedir. Emine Örnek Koleji'nin hedefi, yükseköğretim kurumları için gerekli bilgi ve becerileri edinmiş aktif bireyler yetiştirmektir. Yüksek teknolojiye sahip özel sınıfları ve teknoloji laboratuvarlarını bünyesinde barındıran kurum, öğrencilerin değişen eğitim dünyasına daha hızlı ve verimli bir şekilde adapte olabilmeleri için çaba göstermektedir. Akademik olarak en iyi Anadolu-Fen liselerinden biri olan kurumumuz, merkezi üniversite yerleştirme sınavında (TYT-AYT) birincilik elde ederek Bursa'nın ve Türkiye'nin en prestijli kurumları arasında yer alırken, Amerika'da düzenlenen Destination Imagination Yarışması'nda birincilik elde etmek de dahil olmak üzere birçok kez küresel başarılara da imza atmıştır. Öğrencilerimiz liseden mezun olana kadar ikinci dil olarak İngilizce, üçüncü dil olarak Fransızca veya Almanca öğrenirler. Dil sınıflarında pratik öğrenme yöntemi izlenilmekte ayrıca öğrencilerimizin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi amaçladığımız derslerde, en son ve yaygın olarak kabul gören teknikler kullanılmakta ve öğrencilerimize eğitim teknolojisinin olanakları sunulmaktadır. Bu temelde, öğrencilerimizi hem ulusal hem de uluslararası dil tabanlı etkinliklere katılmaları için her zaman teşvik edilmektedir. Okulumuz öğrencileri, International Services in Education (ISE) sınavlarının yanı sıra SLEP Testi ve TOEFL sınavlarında başarı elde ederek yabancı dilde yeterliliklerini kanıtlamış ve dil yeteneklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca, öğrencilerimiz Almanca (FIT- Goethe Enstitüsü) ve Fransızca (DELF- Fransız Enstitüsü) dillerinde uluslararası geçerliliği olan sınavlara girme ve bu dillerdeki seviyelerini belgelendirme şansına sahiptirler. Buna ek olarak, okulumuz hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan ilki, Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden katılımla gerçekleşen Avrupa Gençlik Parlamentosu Konferansı-2018 ve EYP Türkiye 2021 21. Ulusal Seçim Konferansı, ayrıca İngilizce olarak düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansı-2023'tür. Konferanslar sırasında öğrenciler tarih, siyaset ve ekonomi konularını tartışmış ve kültürel geçmişlerini İngilizce olarak da ifade etmişlerdir. Konferans, gençlerin dünya sorunları hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlamıştır. Okulumuz, Türkiye çapında dereceye giren birçok öğrenciye ev sahipliği yapmakta ve çoğu küresel düzeyde fırsatları keşfetmeyi hedeflemektedir. Eğitim misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda, bireylerin kendilerini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal olarak anlamalarına yardımcı olmak için etkili öğretim, aktif öğrenme ve interaktif sınıf kavramlarını hayata geçirmekteyiz. Amacımız, Eğitim rehberlik sistemi içerisinde temel eğitimden başlayarak öğrencilerin yeteneklerine uygun bir program seçmelerine yardımcı olmaktır. Bireylere okul içinde ve dışında eğitim fırsatları sunarak sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra meslekler ve toplumsal beklentiler konusunda rehberlik etmektir.

History

Established in 2005, Bursa Emine Ornek College is situated on a 60-acre campus in the Bademli district of Bursa. The campus features three sports halls, an Olympic-sized swimming pool, two outdoor basketball courts, a football field, and a tennis court. The college places great emphasis on both education and academic teaching, and strives to develop students' individual skills through educational and social activities. From kindergarten onwards, we provide foreign language lessons, ballet classes, folk dance workshops, music training, dramatic arts education, chess tutorials, fine arts workshops, debate classes and sports activities. Additionally, we offer our students opportunities to participate in science and technology programmes. While our students engage in physical activities such as swimming and sports, they gain first-hand experience of sports being a fundamental aspect of a wholesome lifestyle. Emine Örnek College delivers high-quality education with 200 expert teaching members and 1400 motivated students. Our goal is to lead both nationally and internationally in the ever-evolving education sector, fostering capable individuals who possess the requisite knowledge and skills for higher education institutions. Our goal is to lead both nationally and internationally in the ever-evolving education sector, fostering capable individuals who possess the requisite knowledge and skills for higher education institutions. The institution, which possesses specialized classrooms and technologically advanced laboratories, aims to facilitate students in adapting to the ever-changing landscape of education promptly and efficiently. Our institution is deemed one of the best Anatolian-Science high schools academically and is considered among the most prestigious institutions in both Bursa and Turkey as it has secured the top rank in the central university placement exam (TYT-AYT). Additionally, our institution has achieved numerous global successes including securing first place in the Destination Imagination Competition held in the USA. Our students are proficient in English as their second language and learn French or German as their third language till high school graduation. The language courses employ a pragmatic teaching approach to enhance our pupils' reading, writing, speaking, and listening abilities. We use contemporary pedagogical strategies and cutting-edge technology to deliver the best possible outcomes for our students. Additionally, we offer our students opportunities to participate in language-based activities at national and international levels. The students at our school have demonstrated their foreign language proficiency by achieving success in the International Services in Education (ISE) exams, as well as the SLEP and TOEFL exams. This enables an accurate assessment of their language abilities. Additionally, our students have the option to take internationally recognised exams in German (FIT - Goethe Institute) and French (DELF - French Institute) in order to certify their language levels. In addition, our school has hosted various domestic and foreign institutions. These include the European Youth Parliament Conference-2018, EYP Turkey 2021 21st National Election Conference, and the Model United Nations. During the conference, students discussed the fields of history, politics and economics while also sharing their respective cultural backgrounds in English. The objective of the conference was to heighten the awareness of young individuals towards global issues. Our school is host to numerous students who have achieved notable rankings in Turkey and aspire to explore prospects on a worldwide scale. Aligned with our educational mission and vision, we aim to embody the concepts of effective teaching, active learning, and interactive classrooms, to facilitate individuals' physical, mental, emotional, and social understanding. We endeavour to support students in selecting a suitable programme, commencing from their basic education, through comprehensive educational guidance. To facilitate the acquisition of social skills among individuals, we offer educational opportunities both within and outside school, in addition to providing guidance on the expectations and norms for various professions and social contexts.

Top