Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Osmanlı Devleti'nin ilk sivil lisesi sıfatıyla 1850 tarihinde Bezmialem Valide Sultan tarafından yaptırılan Valide Mektebi/Darülmaarif'in devamı niteliğinde olan İstanbul Kız Lisesi 1911 tarihinde açılmış, 1933-1934 öğretim yılında ise şimdiki binasına taşınmıştır. Okulun pansiyonu 1960 tarihinde, günümüzdeki ek binası ise 1968-1969 öğretim yılında hizmete girmiştir.Konuşma ve eğitim dili Almanca olan ülkelerde çalışan işçiler, 1980'li yıllarda Türkiye'ye dönmeye başlamışlar, eğitim çağındaki çocuklarını ise Almanca eğitim yapan okullara yerleştirme talebinde bulunmuşlardır. Bunun üzerine 1983-1984 öğretim yılı itibariyle okul Almanca ağırlıklı eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesi olarak eğitim hayatına başlamış, ilk mezunlarını 1989-1990 eğitim-öğretim yılında vermiştir.Günümüzde Müfredat Laboratuvar Okulu olan lise; ekipman, donanım, tesis ve bina unsurları bakımından fiziksel, öğretim, insan kaynakları ve öğrenci merkezli eğitim gibi konularda çağdaş bazı standartlara erişebilmiş, misyon ve vizyonunu buna göre belirlemiştir.

History

Istanbul Girls' High School, which is the continuation of Valide School/Darülmaarif, which was built by Bezmialem Valide Sultan in 1850 as the first civilian high school of the Ottoman Empire, was opened in 1911 and moved to its current building in the 1933-1934 academic year. The school's hostel was put into service in 1960, and the present annex building was put into service in the 1968-1969 academic year. Workers working in countries where the speaking and education language is German started to return to Turkey in the 1980s, and they demanded to place their children at school age in schools offering German education. Thereupon, as of the 1983-1984 academic year, the school started its education life as Cağaloğlu Anatolian High School, which provides education mainly in German, and gave its first graduates in the 1989-1990 academic year. In terms of equipment, equipment, facilities and building elements, it has been able to reach some contemporary standards in subjects such as physical education, human resources and student-centered education, and has determined its mission and vision accordingly.

Top