Beyoğlu Koleji

Responsive image

Tarihçe

1842-1858 yılları arasında İngiltere’nin İstanbul’daki büyükelçisi olan Viscont Strratford de Redcliffe’nin eşi Lady Redcliffe 1849 yılında elçilik mensuplarının kız çocukları için orta eğitim düzeyinde (High School For Girls) bir okul açılmasına öncülük etmiştir. Bu okulun çalışmalarını beğenen Sultan Abdülmecid 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında altı yıl kapalı kalan şimdi yerindeki binası ve arazisi Lady Redcliffe’nin tarafından İngiliz Elçiliği’ ne bağışlanmıştır. Okulun yönetimi için İstanbul’daki İngiliz konsolosu mensuplarından bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Ancak 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı sırasında okul kapalı kalmış, 1881’ de yeniden açılmıştır. Bu yeni dönemde okula Beyoğlu semtinde oturan Osmanlı uyruklu kız öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. Okul binası eski ve yetersiz olduğundan okul yönetimi bir kampanya başlatarak zengin velilerden hisse senedi karşılığında para toplamış, böylelikle günümüzde de kullanılan Pera mimarisinin nadir örneklerinden biri olan bugünkü okul binası 1901’ de yapılmıştır. Okul, 1914 I. Dünya Savaşı başlangıcına kadar eğitimini sürdürebilmiş ve 1920 yılına kadar 3. kez kapatılmıştır. 1943’ te, Cumhuriyet yönetimi “Öğretim Birliği” Yasası’nı çıkarınca, öğretim programı da yasanın öngördüğü kurallara göre yeniden düzenlenmiştir. Kuruluşundan itibaren “English High School“olan okulun adı, 1 Kasım 1979 yılında devletleştirildiğinde,‘İngiliz Kız Ortaokulu‘ olarak değiştirilmiş ve 1980 yılında lise kısmı açıldığında ”Beyoğlu Anadolu Lisesi” adını almıştır. Açıldığı günden 2002-2003 eğitim öğretim yılına kadar Kız öğrencilerin okuduğu okul bu tarihten itibaren karma eğitime geçmişti. 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren kademli olarak karma eğitimden geçmişinde olduğu gibi yalnızca Kız öğrencilerin alınmasına karar verilmiştir. 2018-2019 eğitim yılından itibaren de İngilizce Hazırlık sınıfı açılarak Hazırlık+4 yıllık Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim kurumu olmuştur.

History

Lady Redcliffe, the wife of Viscount Stratford de Redcliffe, who was the British ambassador in Istanbul between 1842 and 1858, pioneered the opening of a High School for Girls in 1849 for the girls of the embassy members. Sultan Abdulmecid, who liked the work of this school, was closed for six years during the 1853-1856 Crimean War, and its current building and land were donated to the British Embassy by Lady Redcliffe. A board of directors was formed from members of the British consulate in Istanbul for the management of the school. However, during the Ottoman-Russian War of 1877-1878, the school was closed and reopened in 1881. In this new period, female students of Ottoman nationality living in the Beyoğlu district began to be admitted to the school. Since the school building is old and inadequate, the school administration started a campaign and collected money from wealthy parents in exchange for stocks, so today's school building, which is one of the rare examples of Pera architecture that is still used today, was built in 1901. The school continued its education until the beginning of the First World War in 1914 and was closed for the third time until 1920. In 1943, when the Republican administration enacted the "Teaching Union" Law, the curriculum was rearranged according to the rules stipulated by the law. The name of the school, which was "English High School" since its establishment, was changed to "English Girls Secondary School" when it was nationalized on November 1, 1979, and when the high school section was opened in 1980, it was named "Beyoğlu Anatolian High School". From the day it was opened until the 2002-2003 academic year, the school where female students studied had switched to co-education from this date. Starting from the 2016-2017 academic year, it has been decided to take only female students from co-education, as in the past. Starting from the 2018-2019 academic year, the English Preparatory Class has been opened and it has become a Preparatory+4-year Special Program and Project Implementing Education institution.

Top