Antalya Anadolu Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Okulumuz ilk olarak 1980-1981 eğitim-öğretim yılında kurucu müdür Nejat DOLANAY, müdür yardımcısı İslam KIRAY, 60 öğrenci ve 5 öğretmen ile faaliyete başlamıştır. Okulumuz ilk olarak Mimar Sinan Ortaokulunda 2 ay eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra; önce ilkokul olarak, ardından Ticaret Lisesi olarak kullanılan bina büyük bir onarımdan geçirilerek Antalya Anadolu Lisesinin hizmetine sunulmuştur. Böylece Antalya Anadolu Lisesi kendisine ait bir binaya da kavuşmuştur. 3 eğitim öğretim yılının ardından bu bina yeterli gelmeyince Zeytinköy’deki Yavuz Selim Lisesi’nin binası ile mevcut okul binası değiştirilmiştir. Yıllar içinde bu bina da yetersiz kalınca öncelikle B blok üzerine bir kat daha ilave edilmiş ve zamanla yeni binaya kütüphane, yemekhane, kantin, kapalı spor salonu, futbol sahası, halı saha ve tenis kortu gibi sosyal tesisler eklenmiştir. 1986 yılında Okul Müdürü Nejat DOLANAY’ın görevden ayrılması ile İslam KIRAY okul müdürlüğü görevine atanmıştır. 1992 yılında ise Neşet ARSLAN, 1993 yılında Mehmet Ali SARICA, 2010 yılında Şaban İLHAN okul müdürü olarak görev yapmışlardır. 2014 yılında okul müdürü olarak göreve başlayan Hasan AKIN ise görevine etmektedir. Antalya Anadolu Lisesi 43 yıllık köklü tarihi boyunca Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer almıştır. Üniversite sınavındaki bu başarılar Okulumuzun Antalya’da öncelikli tercih edilen okulların başında yer almasını sağlamıştır. Bugün TÜBİTAK, uluslararası AB projeleri, WCEP ve AP programları gibi fırsatlarla öğrencilerimize çağdaş bir eğitim kurumunda eğitim alma olanağı sunarak yolumuza devam ediyoruz.

History

Our school first started education in the 1980-1981 academic year with the founding principal Nejat DOLANAY, a deputy principal , 60 students and 5 teachers. Our school started education for 2 months at Mimar Sinan Secondary School. Later; The building, which was previously used as a primary school and later as a Commercial High School in Antalya - Kaleiçi, underwent some major repairs and was opened to the service of Antalya Anatolian High School. Thus, Antalya Anatolian High School got its own building. At the end of 3 academic years, the existing school building was replaced with the Yavuz Selim High School building in Zeytinköy. Over the years, when this building became inadequate, another floor was first added to block B, and over time, social facilities such as a library, dining hall, canteen, indoor sports hall, football field, synthetic field and tennis court were added to this floor. new building. In 1986, İslam KIRAY was appointed as the school principal after School Principal Nejat DOLANAY. Neşet ARSLAN served as the school principal in 1992, Mehmet Ali SARICA between 1993-2010, and Şaban İLHAN between 2010-2014. Hasan AKIN, who started working as the school principal in 2014, continues his duty. Antalya Anatolian High School has been among the most successful schools in Turkey throughout its 43-year history. These successes in the university exam have enabled our School to be among the most preferred schools in Antalya. Today, we continue on our way by offering our students the opportunity to study in a modern educational institution with opportunities such as TÜBİTAK, international EU projects, WCEP and AP programs.

Top