Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Ahmet Ratıp Paşa Güzel Sanatlar Lisesi Üsküdar’da 2021 yılında eğitim hayatına başladı. İstanbul genelindeki Güzel Sanatlar Lisesi arasında Proje Okulu statüsü kazanan ilk Güzel Sanatlar Lisesi olma özelliği taşıyan okulumuz Müzik, Resim ve Tiyatro olmak üzere 3 bölümde eğitim vermektedir. Ayrıca İstanbul’un ilk ve tek ADVANCED PLACEMENT (AP) PROJESİ Güzel Sanatlar Lisesi olma özelliği taşımaktadır. Advanced Placement (AP) (İleri Düzey Yerleştirme) Programı ile öğrencilere, henüz lisedeyken üniversite seviyesinde dersleri alma ve sınavlara girme imkânı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca hem alanlarında hem de kültür derslerinde uzman öğretmenlerle hem akademik bir eğitim görmekte hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak pek çok aktiviteye okul içinde ve dışında çeşitli müze gezilerine, sergilere, yarışma ve festivallere katılmaktadırlar.

History

Ahmet Ratıp Paşa Fine Arts High School started education in Üsküdar, Istanbul, Turkey in 2021. Our school, which is the first Fine Arts High School to gain Project School status among the Fine Arts High Schools in Istanbul, provides education in 3 departments: Music, Painting and Theatre. It is also the first and only Fine Arts High School that provides its students with ADVANCED PLACEMENT (AP) program in Istanbul. The Advanced Placement (AP) Program provides students with the opportunity to take university-level courses and take exams while they are still in high school. Our students receive an academic education for 4 years with teachers who are experts in both their fields and culture courses, and also participate in many activities that will reveal their creativity, various museum trips, exhibitions, competitions and festivals inside and outside the school.

Top