60. Yıl Anadolu Lisesi

Responsive image

Tarihçe

Okulumuz 1984 - 1985 öğretim yılında 60. Yıl İlköğretim Okulu binasında geçici olarak öğretime başlamıştır. 1986 yılında İlköğretim Okulunun, Ali Bayırlar İlköğretim Okulu'na taşınması ile bina 60. Yıl Anadolu Lisesi'ne bırakılmıştır. 1984 – 1985 öğretim yılında 108 öğrenci hazırlık sınıfına sınavla, 47 öğrenci de 6. sınıfa diğer Anadolu Liselerinden naklen alınmış ve toplam 155 öğrenci ile eğitim- öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 1989 – 1990 Öğretim yılında vermiştir. 1988 yılında 10 dairelik bir lojman, 1993 yılında yemekhane, laboratuar ve çalışma odalarının bulunduğu iki katlı bir bina, 1994 yılında çok amaçlı bir spor salonu,1999 yılında da bünyesinde beş derslik ve kantin bulunan bir ek bina okul bünyesine katılmıştır. 2023 – 2024 Eğitim Öğretim yılında ise; 24 şubede toplam 548 öğrenci ve 54 öğretmeni ile eğitim öğretime devam edilmektedir.

History

Our school first started education in the ‘84-’85 school year in its primary education department as a temporary facility. In ‘86, the primary education department was transfered to Ali Bayırlar İlköğretim Okulu and thus the facility that was first started temporary was left for the use of 60. Yıl Anadolu Lisesi. In the ‘84-’85 school year, our school got its first students via 108 applicants that took the prep course exam, and transferred 47 students ( in their 6th year) from other high schools. Our first graduates recieved their diplomas in ‘89-’90 school year. In ‘88 a 10 flat public housing building was added to the school perimeters. In ‘93 a building consisting of a dining hall, labaratories and work places were added to facilities too. In ‘94 a multi purpose sports room, and in ‘99 an extra building consisting of five new subsidiaries and a cafeteria were added to the school. Today, our school continues to provide education with 24 classes, 548 students and 54 teachers.

Top